Προγράμματα-Μελέτες | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή

Προγράμματα-Μελέτες

Προγράμματα-Μελέτες

Στο διάστημα των τελευταίων ετών η ΠΑΣΕΓΕΣ υποστήριξε και συνεχίζει να υλοποιεί πολυάριθμα προγράμματα και μελέτες χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, μεταξύ των οποίων τα σημαντικότερα περιλαμβάνουν:

 

Βιοκαύσιμα

Τη μελέτη του Ινστιτούτου Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ) της ΠΑΣΕΓΕΣ για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα στην Ελλάδα. Με τη μελέτη αυτή, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2007, διερευνώνται αναλυτικά οι δυνατότητες και οι προοπτικές της ενεργειακής γεωργίας και προσδιορίζονται οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών στις πλέον πρόσφορες περιοχές.

 

Βιοκαύσιμα

Το Κοινοτικό Πρόγραμμα "Agrobiogas" με αντικείμενο την παραγωγή βιοαερίου από αγροτικά απόβλητα με αναερόβια αποσύνθεση. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2006, έχει προϋπολογισμό ύψους 2,9 εκατομ. ­, είναι 3ετούς διάρκειας και συντονίζεται από την Αγροτική Ένωση Δανίας (DAAS). Μετέχουν, εκτός της ΠΑΣΕΓΕΣ, αγροτικές ενώσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 10 χώρες της Ε.Ε. που υποστηρίζονται από έξη ερευνητικά ιδρύματα.

 

Το Κοινοτικό Πρόγραμμα "Labelagriwaste" με αντικείμενο τη διαχείριση και την αξιοποίηση πλαστικών αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το πρόγραμμα αυτό, που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2006, είναι διάρκειας 3 ετών και έχει ως συντονιστή εταίρο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο έργο, προϋπολογισμού 2,18 εκατομ. ­, εκτός της ΠΑΣΕΓΕΣ μετέχουν και άλλοι 16 ερευνητικοί φορείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγροτικές οργανώσεις από μεσογειακές χώρες της Ε.Ε.

 

Το Κοινοτικό Πρόγραμμα "Greenergy" για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα θερμοκήπια. Το πρόγραμμα αυτό, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2005, είναι διάρκειας 3 ετών και προϋπολογισμού ύψους 2,4 εκατομ. ­. Μετέχουν 26 εταίροι από 11 χώρες της Ε.Ε. με συντονιστή εταίρο την ΠΑΣΕΓΕΣ.

 

Κοινοτική Πρωτοβουλία

Την Κοινοτική Πρωτοβουλία "Equal", με αντικείμενο τη δημιουργία Δικτύου Δομών Ενθάρρυνσης Επιχειρηματικότητας Νέων Αγροτών-Αγροτισσών και Νέων-Νεανίδων της Υπαίθρου. Το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2005, έχει ως συντονιστή εταίρο την ΠΑΣΕΓΕΣ και εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 1,27 εκατομ. Το έργο, είναι διετούς διάρκειας και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΓΕΝΕΣΙΣ ("www.agrogenesis.gr") που συστήθηκε από την ΠΑΣΕΓΕΣ και άλλους φορείς.

 

Ελαιόλαδο

Τα προγράμματα που ολοκλήρωσε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ), στο πλαίσιο Κοινοτικών Κανονισμών (1334/2002 και 2080/2005) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στα προγράμματα αυτά η συμμετοχή της ΠΑΣΕΓΕΣ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ειδικότερα, στα δύο ετήσια προγράμματα των περιόδων 2003-2004 και 2004-2005, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομ., η ΠΑΣΕΓΕΣ ολοκλήρωσε συμβατικό αντικείμενο ύψους 1,86 εκατομ.­, με δράσεις και ενέργειες που αφορούν στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για τον κλάδο και στην περιβαλλοντική διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας. Επίσης, στο τριετές πρόγραμμα της ΕΔΟΕΕ, περιόδου 2006-2009, που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Απρίλιο του 2006, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 9,3 εκατομ., η ΠΑΣΕΓΕΣ υλοποιεί συμβατικό αντικείμενο ύψους 7 εκατομ.­, με δράσεις που αφορούν σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και ιχνηλασιμότητας.

 

GIS

Το έργο της κατάρτισης του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο στους Νομούς Ευβοίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, στο πλαίσιο της σύμβασης 4744/ΜΚ/2000 και της συμπληρωματικής της 2/ΜΚ/2003 μεταξύ ΠΑΣΕΓΕΣ και Υπουργείου Γεωργίας. Το έργο, συνολικού συμβατικού τιμήματος ύψους 1,9 εκατομ. ­, υλοποιήθηκε από Κοινοπραξία της ΠΑΣΕΓΕΣ με συνεταιριστικές οργανώσεις, ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε οριστικά από το Υπουργείο τον Ιούλιο του 2004.

 

 

Μέλι

Τα προγράμματα που υλοποιεί η ΠΑΣΕΓΕΣ με τις δραστηριότητες του Μελισσοκομικού Κέντρου που λειτουργεί στα Γραφεία της, συνεχώς, από το 1999. Στο διάστημα μεταξύ 1999-2005 έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Κανονισμού 797/2004 επτά (7) προγράμματα εθνικής εμβέλειας, με ενέργειες και δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας. Το οικονομικό αντικείμενο των προγραμμάτων αυτών ανήλθε, συνολικά, στο ύψος των 454.000, ενώ υλοποιείται το πρόγραμμα του 2006, συμβατικού αντικειμένου 78.000 ­.

 

Την επιμόρφωση αλιέων και απασχολούμενων στις οστρακοκαλλιέργειες και στη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο του μέτρου 4.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2000-2006. Το πρόγραμμα αυτό, προϋπολογισμού 119.000 ­, εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2005 και περιλαμβάνει την κατάρτιση 75 αλιέων και απασχολούμενων στον κλάδο.

 

Τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης δασεργατών-μελών δασικών συνεταιρισμών για την προστασία των δασών, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Κανονισμού 2158/1992, με συγχρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Στο διάστημα 1995-2004 υλοποιήθηκαν τέσσερα (4) προγράμματα, με συνολικό συμβατικό τίμημα μεταξύ ΠΑΣΕΓΕΣ και Υπουργείου Γεωργίας, ύψους 240.000.

 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης-Ελέγχου Κοινοτικών Επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ), με βάση το οποίο καταβάλλονται οι κοινοτικές επιδοτήσεις στους αγρότες της χώρας. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών για τη συλλογή των αιτήσεων των παραγωγών, τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση αγροτεμαχίων και την καταχώρηση αιτήσεων σε σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το έργο ολοκληρώθηκε από την ΠΑΣΕΓΕΣ στο διάστημα μεταξύ 1993-2001 και παραλήφθηκε οριστικά από το Υπουργείο Γεωργίας, στο πλαίσιο επτά (7) αντίστοιχων συμβάσεων, συνολικού τιμήματος ύψους 821.000 ­.

 

Μητρώο Αγροτών

Την κατάρτιση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, με την υπογραφή δύο (2) συμβάσεων με το Υπουργείο Γεωργίας το 1996. Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου αυτού ανήλθε στο ύψος του 1,87 εκατομ.

 

Πολλά άλλα κοινοτικά προγράμματα (Retex, Phare, Tacis, Pesca-δίκτυο Fishnet, Εuroform, Force, Adapt, Υouthstart κ.ά.) και πολυάριθμες τεχνικοοικονομικές μελέτες και μελέτες βιωσιμότητας για λογαριασμό των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων μελών της.

Ο καιρός αναλυτικά