• Αλλαγές στην μεταποίηση εμπορία γεωργικών προϊόντων και παρατάσεις στις προθεσμίες
 • 13.07.2017 | 07:24

  Αλλαγές στην μεταποίηση εμπορία γεωργικών προϊόντων και παρατάσεις στις προθεσμίες

  Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Προγραμματισμού & Εφαρμογών γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους εν δυνάμει δικαιούχους της δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (μη γεωργικό προϊόν)» ότι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας μετατίθενται για λίγες ημέρες.

 • Στην δημοσιότητα η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το νέο LEADER
 • 10.07.2017 | 13:48

  Στην δημοσιότητα η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το νέο LEADER

  Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία.

 • Από τις Περιφέρειες οι πληρωμές για Νέους Αγρότες και Μεταποίηση
 • 07.07.2017 | 11:10

  Από τις Περιφέρειες οι πληρωμές για Νέους Αγρότες και Μεταποίηση

  Με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταβιβάζονται καθήκοντα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούν πληρωμές των μέτρων των «Νέων Αγροτών» και της «Μεταποίησης» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.