• Έως 30/6 τα δικαιολογητικά καλλιεργειών μετά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ
 • 13.06.2017 | 07:54

  Έως 30/6 τα δικαιολογητικά καλλιεργειών μετά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

  Τιμολόγια, συμβάσεις ή καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου για ζαχαρότευτλα, σκληρό σίτο, βαμβάκι και βιομηχανική κάνναβη, καλούνται να υποβάλλουν οι παραγωγοί μέχρι τις 30 Ιουνίου, μετά την οριστικοποίηση της φετινής δήλωσης ΟΣΔΕ, στα περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 • Συστάσεις φυτοπροστασίας για τις βαμβακοκαλλιέργειες της Θεσσαλίας
 • 08.11.2016 | 17:10

  Συστάσεις φυτοπροστασίας για τις βαμβακοκαλλιέργειες της Θεσσαλίας

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς για τις απαραίτητες μετασυλλεκτικές πρακτικές αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

 • Κοντά στα 75 ευρώ η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι
 • 17.10.2016 | 06:56

  Κοντά στα 75 ευρώ η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι

  Σε 74,938 ευρώ το στρέμμα ανέρχεται η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι, με την προϋπόθεση η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση να μην ξεπεράσει τα 2.500.000 στρέμματα και χορηγείται στους καλλιεργητές με την προϋπόθεση ότι έχουν αιτηθεί να τη λάβουν στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

 • Αλλαγές στην συνδεδεμένη βάμβακος με νέα Υπουργική Απόφαση
 • 12.10.2016 | 10:37

  Αλλαγές στην συνδεδεμένη βάμβακος με νέα Υπουργική Απόφαση

  Δημοσιεύθηκε η νέα Υπουργική Απόφαση με αριθμό 4755/108273 με την οποία τροποποιέιτε η προηγούμενη (υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-3-2015) σχετικά με τον “καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου”.