Ξεμπλοκάρουν επενδυτικά σχέδια σε αγροτικά φωτοβολταϊκά | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Ξεμπλοκάρουν επενδυτικά σχέδια σε αγροτικά φωτοβολταϊκά

Ξεμπλοκάρουν επενδυτικά σχέδια σε αγροτικά φωτοβολταϊκά

07.09.2017 | 08:28
Με στόχο την διενέργεια ελέγχου σε όλα τα εκκρεμή επενδυτικά σχέδια, αγροτών και άλλων, παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια, συνολικής ισχύος 150 kw, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, συγκροτείται στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετική ομάδα εργασίας.

Η συγκρότηση της εν λόγω ομάδας έγινε με την απόφαση 91439, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 3073/06-09-2017, και αντικείμενό της θα είναι:


- Ο έλεγχος και καταγραφή της υλοποίησης, ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου) κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.

- Ο έλεγχος των βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών που αφορούν την υλοποίηση και ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος οικονομικού αντικειμένου).

- Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις του ν. 3299/2004 καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης υπαγωγής.

Το έργο της ομάδα εργασίας ολοκληρώνεται με την διενέργεια του συνόλου των εκκρεμών στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων αιτημάτων διοικητικών ελέγχων.

 

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ Β' 3073/06-09-2017:

Ο καιρός αναλυτικά