Στα 35,2 ευρώ το στρέμμα η συνδεδεμένη στην κορινθιακή σταφίδα | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Στα 35,2 ευρώ το στρέμμα η συνδεδεμένη στην κορινθιακή σταφίδα

Στα 35,2 ευρώ το στρέμμα η συνδεδεμένη στην κορινθιακή σταφίδα

19.06.2017 | 08:27
Στα 35,2 ευρώ το στρέμμα καθορίζεται η ενδεικτική τιμή για τη συνδεδεμένη στην κορινθιακή σταφίδα, που θα ισχύσει για το 2017, σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Βάσει της απόφασης, ο προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ και η έκταση αναφοράς στα 142.000 στρέμματα.

 

Επιπλέον, καθορίζονται τα εξής:

 

1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κορινθιακής σταφίδας είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1.1. Καλλιεργούν κορινθιακή σταφίδα σε επιλέξιμες εκτάσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.

1.2. Παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 150 κιλά προϊόντος ξηρής σταφίδας ανά στρέμμα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, από 1η Αυγούστου έως 30 Νοεμβρίου του έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και του συνόλου των εκτάσεων κορινθιακής σταφίδας για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλει αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που υπάρχουν εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο διαπιστωμένες από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα.

1.3 Οι παραδόσεις στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους:

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης, όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016

β) Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους Καν (ΕΕ)1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,1 εκτάρια.

 

Για περισσότερα δείτε εδώ την απόφαση:

Ο καιρός αναλυτικά