Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για εγκατάσταση νέων γεωργών | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για εγκατάσταση νέων γεωργών

Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για εγκατάσταση νέων γεωργών

30.12.2013 | 09:45
Αναρτημένη στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων βρίσκεται, πλέον, η 2η πρόσκληση του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης/φακέλους υποψηφιότητας από 18/3/2014 έως 16/5/2014, οι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, είναι ηλικίας 18-40 ετών και μόνιμοι κάτοικοι Ορεινών ή Μειονεκτικών περιοχών ή Δημοτικών κανονικών περιοχών με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων.

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας (σε δύο αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, σε πλήρη ταύτιση με το πρωτότυπο), υποβάλλεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

 

Οι πιστώσεις για την παροχή οικονομικών ενισχύσεων του μέτρου 112 ανέρχονται σε 140.000.000€, ενώ το ύψος της ενίσχυσης ανά ενδιαφερόμενο Νέο Γεωργό κυμαίνεται από 10.000€ έως 20.000€, ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας (ορεινή, μειονεκτική, λοιπή), τον προσανατολισμό της παραγωγής (φυτική, κτηνοτροφική, μικτή-μελισσοκομία) και το προβλεπόμενο επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης.

 

Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από:

-Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

-Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον δικτυακό τόπο www.agrotikianaptιxi.gr.

 

Επισυνάπτονται η αναλυτική πρόσκληση και ο φάκελος υποψηφιότητας:

-egrisifakelouypopsifiotitas.pdf

-FEKprokiriksisneonagroton.pdf

-kodikopoiisi_KYA_704_2008.doc

-perilipsideuterisprosklisis.pdf

-prosklisiypovolisaitiseon.pdf

Ο καιρός αναλυτικά