Πρώτα αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες και στην συνέχεια δηλώσεις ΟΣΔΕ | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Πρώτα αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες και στην συνέχεια δηλώσεις ΟΣΔΕ

Πρώτα αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες και στην συνέχεια δηλώσεις ΟΣΔΕ

17.05.2017 | 08:00
Κατόπιν της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, με σχετική ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους παραγωγούς στις περιοχές των οποίων έγινε ανάρτηση Δασικών χαρτών να ελέγξουν εάν τα αγροτεμάχια που δήλωσαν και δηλώνουν στην Αίτηση του έτους 2017 για την καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων, εμπλέκονται χωρικά στους αναρτημένους Δασικούς χάρτες.

Για τα αγροτεμάχια που εμπλέκονται, πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

 

Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας συντείνει στην ομαλή καταβολή των δικαιούμενων κοινοτικών ενισχύσεων για κάθε δικαιούχο.

Ο καιρός αναλυτικά