Πρόσφατες εξελίξεις και οι επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων από την ICAP Group | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Πρόσφατες εξελίξεις και οι επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων από την ICAP Group

Πρόσφατες εξελίξεις και οι επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων από την ICAP Group

18.05.2017 | 11:58
Η ICAP Group για 7η χρονιά, εκδίδει την επιχειρηματική έκδοση«40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας« (e-book), αξιοποιώντας συνοπτικά το υλικό που περιέχεται στις αντίστοιχες κλαδικές μελέτες του Ομίλου, προβάλλοντας σημαντικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

Στη νέα θεματική ενότητα «Η Εξαγωγική Δραστηριότητα των Κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας», φιλοξενούνται άρθρα και τοποθετήσεις επιφανών Φορέων και Λειτουργών καθώς και ειδική μελέτη του Ομίλου για τις Πρόσφατες Εξελίξεις και Επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων του Επιχειρηματικού Τομέα.

 

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών της έκδοσης κατέγραψε ελαφρά μείωση το 2015/14, παράλληλα όμως η συγκράτηση του κόστους είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Πράγματι, το έτος 2015 αποτέλεσε το ορόσημο που σηματοδότησε την εντυπωσιακή επάνοδο στην κερδοφορία και το τέλος μιας παρατεταμένης περιόδου συσσώρευσης ζημιών.

 

O Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP Group, δήλωσε σχετικά: «Στις παρούσες συνθήκες η Ελληνική Οικονομία εξακολουθεί να παραμένει «ευάλωτη», αφού δεν έχουν εξαλειφθεί όλοι εκείνοι οι παράγοντες που καθιστούν επισφαλή τη δυναμική ανάκαμψης της χώρας. Οι ενδείξεις ανάκαμψης που εμφάνιζαν αρχικά τα δημοσιονομικά μεγέθη το 2016 τελικά αναιρέθηκαν, δεδομένου ότι η χώρα εισήλθε και πάλι σε ύφεση στα τέλη του έτους, ενώ σε ετήσια βάση συνολικά η οικονομία της χώρας χαρακτηρίστηκε ουσιαστικά από στασιμότητα. Αυτήν την περίοδο ιδιαίτερα, η αγορά εξακολουθεί να κυριαρχείται από αυξημένη αβεβαιότητα, εν μέσω των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων αξιολόγησης, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι πλέον προφανής η αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης της συμφωνίας με τους Δανειστές, για την επαναφορά της οικονομικής σταθερότητας, γεγονός που θα επιτρέψει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και έτσι να συμβάλουν στην ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας. Σ’ όλο το προηγούμενο διάστημα, οι Ελληνικές Επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν σ’ ένα δυσμενές περιβάλλον καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, γεγονός που εκφράστηκε (ως ένα βαθμό) και από τις επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας. Βέβαια οι επί μέρους Επιχειρηματικοί Τομείς επηρεάσθηκαν σε διαφορετικό βαθμό. Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι οι κλαδικές επιδόσεις, όσον αφορά δείκτες κερδοφορίας - αποδοτικότητας, σημείωσαν οριακή μόνο υποχώρηση το 2015, ενώ διατηρείται η τάση περιορισμού των ζημιογόνων κλάδων, συγκριτικά με προηγούμενα έτη. Αξίζει, λοιπόν, να αναδειχτούν εκείνοι οι κλάδοι που επέδειξαν σημαντικές αντοχές και πέτυχαν αξιόλογες επιδόσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στη νέα έκδοση της ICAP Group, 40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας – 2017».

 

Η ICAP ως φορέας επιχειρηματικότητας, εκπονεί και διαθέτει δωρεάν την εν λόγω Έκδοση με στόχο τη στήριξη του Ελληνικού Επιχειρείν.

Ο καιρός αναλυτικά