Παρατηρήσεις ΠΑΣΕΓΕΣ στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ 2007 -2013 | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Παρατηρήσεις ΠΑΣΕΓΕΣ στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ 2007 -2013

Παρατηρήσεις ΠΑΣΕΓΕΣ στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ 2007 -2013

25.02.2014 | 14:42
Ικανοποιητική παρουσιάζεται στο τέλος του έτους 2013 η απορρόφηση της δημόσιας δαπάνης, (των πληρωμών) του προγράμματος.

“Σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, παρατηρούμε μια αύξηση του ποσοστού απορρόφησης της δημόσιας δαπάνης κατά 8,20%”, τόνισε η υπεύθυνη Αλιείας της ΠΑΣΕΓΕΣ, κα Μαρία Παπαδοπούλου, που συμμετείχε στην 6η συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠΑΛ 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

«Επίσης διαπιστώνουμε την καλή εξέλιξη  της απορρόφησης του άξονα προτεραιότητας 1 - Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου – Το ποσοστό απορρόφησης ανήλθε σε 72,29 % επί της δημόσιας δαπάνης του άξονα», πρόσθεσε η κα Παπαδοπούλου.

 

 

 

 

Σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ «τo Μέτρο 1.1.-Μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων συνέβαλλε στην εξέλιξη του άξονα αυτού από πλευράς απορρόφησης δεδομένου ότι  οι πληρωμές που  ανήλθαν σε 62,6 εκ ευρώ, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50% περίπου, επί της συνολικής απορρόφησης της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος που ανέρχονται σε 126,1 εκ. ευρώ.

 

 

Τα υπόλοιπα μέτρα του άξονα δεν έχουν προκηρυχθεί  όπως είναι ορισμένες δράσεις του Μέτρου 1.4 - Μικρή παράκτια αλιεία, το Μέτρο 1.2. -Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και το Μέτρο 1.5 Κοινωνικοοικονομικές αποζημιώσεις για τη διαχείριση του στόλου.

 

Ικανοποιητικά φαίνεται να εξελίσσεται και ο άξονας προτεραιότητας 3 - Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος- με το ποσοστό πληρωμών να ανέρχεται σε 41,40% .

 

 

Παρατηρούμε όμως σημαντική καθυστέρηση τόσο στον άξονα προτεραιότητας 2 – Υδατοκαλλιέργεια, Αλιεία εσωτερικών υδάτων, Μεταποίηση – όπου το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 33,60%, όσο και  στον άξονα προτεραιότητας 4 - Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών- όπου το ποσοστό πληρωμών ανέρχεται σε  13,17% επί της δημόσιας δαπάνης του άξονα.  Για το λόγο αυτό προτείνουμε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί απορρόφησης δημόσια δαπάνης»

 

 

Παρατηρήσεις

 

 

Για την περαιτέρω εξέλιξη του προγράμματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής, πρόσθεσε η κα Παπαδοπούλου:

 

  1. Από το υλικό του φακέλου της Επιτροπής Παρακολούθησης παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει  η κριτική ανάλυση των δεδομένων υλοποίησης, του προγράμματος.

 

  1. Δεν υπάρχει το χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του προγράμματος κατά το έτος 2014 .

 

  1. Είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση του προγράμματος ως απαραίτητη

      προϋπόθεση της αναθεώρησης του.

      Κατά την αναθεώρηση του Προγράμματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

     η μείωση των μεγεθών της θαλάσσιας αλιείας τόσο όσον αφορά στην

      παραγωγή όσο και στην αξία αυτής.

Ο καιρός αναλυτικά