Οι δικαιούχοι και απορριπτόμενοι παραγωγοί της Αχαΐας για τη Βιολογική Κτηνοτροφία | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Οι δικαιούχοι και απορριπτόμενοι παραγωγοί της Αχαΐας για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Οι δικαιούχοι και απορριπτόμενοι παραγωγοί της Αχαΐας για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

04.12.2013 | 10:12
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκαν οι τελικές καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτομένων παραγωγών για τη συμμετοχή τους στη Δράση 1.2 "Βιολογική Κτηνοτροφία" στα πλαίσια του Μέτρου 2.1.4 - Άξονας 2 "Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 - 2013.

Οι σχετικές καταστάσεις απεστάλησαν προς ενημέρωση τόσο στην Π.Ε. Αχαΐας και στις έδρες των Δήμων όσο και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων αυτών.

 

Συνημμένα ακολουθούν οι τελικές καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτομένων παραγωγών.

 

Μεταφόρτωση συνημμένων:

Ο καιρός αναλυτικά