Νέα πληρωμή για παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Νέα πληρωμή για παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά

Νέα πληρωμή για παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά

04.08.2017 | 07:41
Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Φεβρουαρίου 2017.

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 2.850 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 4.197,03€ (71% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Φεβρουάριο).

Πηγή:

Ο καιρός αναλυτικά