Μελάς: Ποιοί θα πάρουν δικαιώματα ενίσχυσης με τη νέα ΚΑΠ | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Μελάς: Ποιοί θα πάρουν δικαιώματα ενίσχυσης με τη νέα ΚΑΠ

Μελάς: Ποιοί θα πάρουν δικαιώματα ενίσχυσης με τη νέα ΚΑΠ

21.03.2014 | 13:00
Απαντήσεις σε γενικά αλλά και εξειδικευμένα ερωτήματα, που άπτονται του αγροτικού ενδιαφέροντος, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ κ. Δημήτρης Μελάς, στην «Αγροτική έκφραση» για θέματα που αφορούν τη νέα ΚΑΠ και κυρίως για τον 1ο Πυλώνα, δηλαδή των άμεσων ενισχύσεων.- Κύριε Γενικέ, ποια είναι τα βασικά σημεία της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα;
 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί τη βασικότερη ίσως τομεακή πολιτική της Ευρώπης και είναι αναμφισβήτητα η πιο ομοιόμορφα εφαρμοζόμενη πολιτική της ΕΕ. Αποτελεί δε το θεμέλιο λίθο της βιωσιμότητας της υπαίθρου σε όλη την Ευρώπη. 
Η νέα ΚΑΠ η οποία συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο του Ιουνίου και στο Ευρωκοινοβούλιο είναι μια πραγματικά ρηξικέλευθη πολιτική με πολλά νέα στοιχεία. Το σύνολο της ΚΑΠ στοχεύει στη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο, τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την ευμάρεια των γεωργών, την παροχή τροφίμων και δημοσίων αγαθών προς την κοινωνία, την περιβαλλοντική προστασία κλπ. 
Στη νέα περίοδο σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η διαφοροποιημένη “αρχιτεκτονική” των άμεσων ενισχύσεων η οποία ταιριάζει απόλυτα στην ελληνική διάρθρωση της γεωργίας και ενσωματώνει τα εξής :
·    Η βασική ενίσχυση θα αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του εγγυημένου εισοδήματος του γεωργού. Θα δίνεται σε κάθε γεωργό με βάση την έκταση που θα δηλώνει (ή το ζωικό κεφάλαιο για τους λίγους κτηνοτρόφους που δε διαθέτουν βοσκοτόπια- ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα.). Η βασική ενίσχυση θα πληρώνεται με βάση  δικαιώματα τα οποία θα προκύψουν ανάλογα με την έκταση που εκμεταλλεύεται ο κάθε γεωργός και θα είναι διαφορετικής αξίας από τα τρέχοντα δικαιώματα που έχουν στην κατοχή τους οι γεωργοί. Η μεταβολή της αξίας των δικαιωμάτων μπορεί να γίνει το 2015 εφάπαξ, ή να ακολουθήσει η σταδιακή σύγκλιση. 
·    Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα κατανομής των ενισχύσεων διαχωρίζοντας περιφέρειες με αγρονομικά, γεωγραφικά, οικονομικά και άλλα αντικειμενικά κριτήρια.  Τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού κανονισμού συνάδουν απόλυτα με την ιδιαιτερότητα του Ελληνικού γεωργικού τομέα, όπου υπάρχουν άγονοι, δημόσιοι και χαμηλής αξίας βοσκότοποι και υψηλής αξίας ιδιόκτητες γεωργικές εκτάσεις. Οι περιφέρειες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν ακριβώς αυτό το διαχωρισμό  (γεωργικές εκτάσεις -βοσκότοποι) καθώς η αξία της γης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα έξοδα συντήρησης είναι τελείως διαφορετικά. 
·    Το νέο καθεστώς των μικρών γεωργών προβλέπει ότι σε όσους γεωργούς αντιστοιχεί ποσό  μικρότερο των 1250 Ευρώ θα μπορούν να εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς και να απαλλάσσονται από υποχρεώσεις πρασινίσματος και από ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης. Είναι σίγουρο ότι αυτή η ρύθμιση θα διευκολύνει τη διοίκηση και τον Οργανισμό πληρωμών. Πρέπει να επισημανθεί ότι η Ελλάδα έπαιξε αποφασιστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και πέρασε τη μια από τις δύο ρυθμίσεις για τη διαχείριση του καθεστώτος των μικρών γεωργών, σε συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία. Για εκείνους τους μικρούς γεωργούς που επιθυμούν να αναπτυχθούν και να μεγαλώσουν την εκμετάλλευσή τους υπάρχει ειδική μέριμνα ενίσχυσης τους μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών και ειδικού μέτρου ενίσχυσης στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. 
·    Η δράση των νέων γεωργών στοχεύει ακριβώς σε αυτό . Με πρόσθετο πριμ 25% των ενισχύσεων για μια πενταετία μπορούμε να διατηρήσουμε ή να επαναφέρουμε τους νέους κάτω των 40 ετών στη γεωργία. 
·    Η “πράσινη” ενίσχυση  που αντιστοιχεί στο 30% του εθνικού φακέλου, θα καταβάλλεται στους γεωργούς προκειμένου να πετύχουν 
o    τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών  για  γεωργικές εκμεταλλεύσεις άνω των 100 στρεμμάτων αρόσιμων καλλιεργειών,
o    τη διατήρηση των μονίμων βοσκοτόπων, 
o    και την υποχρέωση διατήρησης έκτασης οικολογικής εστίασης για εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες εκτάσεις άνω των 150 στρεμμάτων.

·    Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις μπορούν να δίνονται στα περισσότερα προϊόντα (όχι καπνό, φαρμακευτικά). Αυτές θα καταβάλλονται μόνο αν επιλέξει το ΚΜ να τις ενεργοποιήσει.  
·    Τα μέτρα αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνουν τα πάντα, είναι ευέλικτα και μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της υπαίθρου αν σχεδιαστούν σωστά. Οι νέες δράσεις που περιλαμβάνονται ταιριάζουν γάντι στην Ελλάδα: Μέτρα για μικρούς γεωργούς, μέτρα για συνεργασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, μέτρα για στήριξη ομάδων παραγωγών με επιχειρηματικό προσανατολισμό, κλπ.

- Η νέα ΚΑΠ από μόνη της, μπορεί να αλλάξει, προς το καλύτερο,  το τοπίο της ελληνικής γεωργίας ή χρειάζονται και εγχώριες παρεμβάσεις;
 Όπως σε όλες τις Ευρωπαϊκές πολιτικές έτσι και στην ΚΑΠ δίνεται η ευχέρεια στο κράτος μέλος, να κάνει προσαρμογές. Αυτές οι προσαρμογές που είναι μικρές για τον 1ο πυλώνα αλλά μεγαλύτερες στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης είναι οι πολιτικές που θα δώσουν την ώθηση στον τομέα. Αν καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε σωστά τη νέα προγραμματική περίοδο, ώστε να αμβλύνουμε τα μειονεκτήματα και να προωθήσουμε τα πλεονεκτήματα της Ελληνικής γεωργίας , τότε θα έχουμε δώσει την απαραίτητη ώθηση στον τομέα. 
Θεωρώ ότι οι έλληνες γεωργοί θα πρέπει να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, σκεπτόμενοι ότι : 
·    Οι άμεσες ενισχύσεις θα παρέχουν το εγγυημένο εισόδημα που έχει ανάγκη ο γεωργός ώστε να συνεχίζει να παράγει προϊόντα με υψηλή αξία, αλλά το μέγιστο μέρος του εισοδήματος του θα πρέπει να το αποκτήσει από την αγορά. 
·    Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης θα δώσει το έναυσμα της επιχειρηματικής κατεύθυνσης των γεωργών ή των ομάδων τους ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα τους με συνενώσεις και εκμετάλλευση της γνώσης και της καινοτομίας. 


- Τώρα κύριε Μελά, θα θέλαμε να μας απαντήσετε σε πιο εξειδικευμένα θέματα που έχουν σχέση με τον 1ο Πυλώνα και ενδιαφέρουν άμεσα γεωργούς και κτηνοτρόφους. Ξεκινώντας να ρωτήσουμε, η έννοια του ενεργού γεωργού, ενδέχεται να ταυτιστεί με την έννοια του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη; και αν ναι, θα υπάρχει κάποιο όριο κάτω από το οποίο θα μπορούν και οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να παίρνουν την άμεση ενίσχυση;  
Οι όροι για τον ενεργό γεωργό καταγράφονται στον κανονισμό 1307/2013 και δεν είναι δυνατό να ταυτιστούν με την έννοια του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Υπάρχουν υποχρεωτικές διατάξεις και άλλες που μπορεί να ενεργοποιήσουν τα ΚΜ αναλόγως με τις αποφάσεις. Παρακάτω αναφέρονται μόνο οι υποχρεωτικές διατάξεις. 
·    Εκμεταλλεύσεις που αποτελούνται από εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση (χωρίς γεωργική δραστηριότητα), σε ποσοστό πάνω από το 50% της δηλωθείσας έκτασης δεν λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις. (Καν. 1307/2013, 9.1) Η γεωργική δραστηριότητα ορίζεται από το ΚΜ και αφορά στην παραγωγή, εκτροφή ζώων και καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων. 
·    Δεν θεωρούνται ενεργοί αγρότες τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διευθύνουν αερολιμένες, γήπεδα, χώρους ψυχαγωγίας, κλπ. Είναι στην ευχέρεια του κράτους μέλους να προσθέσει και άλλες εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριοτήτων ή εταιρειών(Καν. 1307/2013, 9.2). Από αυτή τη διάταξη εξαιρούνται :
1.    δικαιούχοι άμεσων ενισχύσεων που έλαβαν ποσό που καθορίζει το κράτος μέλος και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5000 ευρώ (Καν. 1307/2013, αρ. 9.4).
2.    Δικαιούχοι που αποδεικνύουν ένα από τα κατωτέρω :
·    Το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες για το πρόσφατο οικονομικό έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία (Καν. 1307/2013, αρ. 9.2α).
·    οι γεωργικές δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες. Αυτές δεν είναι ασήμαντες όταν το σύνολο των εσόδων από τη γεωργική δραστηριότητα, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/3 των συνολικών εσόδων. Το κράτος μέλος μπορεί να θέσει χαμηλότερο όριο από το 1/3 με την προϋπόθεση ότι ένα τέτοιο όριο δεν θα επιτρέπει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οριακές γεωργικές δραστηριότητες να θεωρηθούν ενεργοί αγρότες (Κατ΄εξουσιοδότηση πράξη, αρ. 12.1).
·    Ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός σκοπός είναι η γεωργική δραστηριότητα.
Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ θα καλύπτουν την  έννοια του ενεργού γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 9 του  καν. 1307/13

-Ένας ενεργός γεωργός θα αποκτήσει νέα δικαιώματα για  όσα στρέμματα και αν δηλώσει το 2015; 
Ναι, τα νέα δικαιώματα χορηγούνται ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις του 2015. Αν υπάρξει μεγάλη αύξηση της έκτασης αναφοράς της χώρας , τότε τα δικαιώματα μπορούν να περιοριστούν ώστε να μην μειωθεί πολύ η αξία τους. Κάτι τέτοιο δε φαίνεται πιθανό. 

- Τελικά ποιο θα είναι το έτος αναφοράς; Όποιος καλλιέργησε το 2011, 2012,2013 , το 2014 ή συνδυασμός ετών;
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καν.(ΕΕ) 1307/2013, δικαιώματα ενίσχυσης κατανέμονται σε όσους υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού και επιπλέον είχαν το δικαίωμα να λάβουν άμεσες ενισχύσεις το 2013.  Επιπρόσθετα, ανάλογα με την απόφαση του Κράτους μέλους,  δικαιούνται πρώτη κατανομή όσοι κριθούν ενεργοί γεωργοί το 2015 και:
ουδέποτε κατείχαν ή μίσθωναν δικαιώματα αλλά μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη γεωργικής δραστηριότητας το 2013 (θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση), 
δεν έλαβαν το 2013 ενισχύσεις με αίτηση ενίσχυσης και παρήγαγαν το 2013 φρούτα, λαχανικά, εδώδιμα γεώμηλα, γεώμηλα για σπορά ή διακοσμητικά φυτά, 
Επίσης όσοι δεν πληρούν τους παραπάνω δύο όρους αλλά τους μεταβιβαστεί δικαίωμα λήψης νέων δικαιωμάτων όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 του παρόντος, 
 
- Το 2015 η αξία των δικαιωμάτων σε μια περιφέρεια θα είναι για όλους η ίδια ή θα υπάρχει σταδιακή σύγκλιση με βάση το υφιστάμενο καθεστώς; 

Η πολιτική αυτή απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί. Θεωρώ ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε πλήρη σύγκλιση το 2019, με σταδιακή προσαρμογή στις νέες αξίες ώστε να μπορούν οι γεωργοί να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα χωρίς να υποστούν σοκ. 

- Αν υπάρχει σύγκλιση, το 2019 θα έχουν όλα τα δικαιώματα μιας περιφέρειας την ίδια αξία;
Αυτό εξαρτάται από την απόφαση του ΚΜ, σχετικά με το μοντέλο της σύγκλισης αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερο να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

- Έχει το ΥΠΑΑΤ διαμορφώσει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να κρίνεται ότι έχουν τηρήσει την υποχρέωση να τηρούν την γεωργική γη κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια; 
Όχι ακόμη, αλλά αυτά θα είναι εύκολα ελέγξιμα, απλά και διαφανή. 

- Μπορεί ένας νεοεισερχόμενος γεωργός το 2014 να αγοράσει δικαιώματα χωρίς γη, να τα δηλώσει στο ΟΣΔΕ 2014 για πρώτη φορά και να αποτελέσουν τα δικαιώματα αυτά προϋπόθεση κατανομής δικαιωμάτων το 2015;
Όχι, διότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καν.(ΕΕ) 1307/2013, δικαιώματα ενίσχυσης κατανέμονται σε όσους υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού και επιπλέον είχαν το δικαίωμα να λάβουν άμεσες ενισχύσεις το 2013. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στο ενημερωτικό του υπουργείου
http://www.minagric.gr/images/stories/agropol/Greek/Agro_pol/KAP/transfers_FAQ_transfers.pdf
  
- Αν ένας νεοεισερχόμενος το 2014 γεωργός, αγοράσει ή του μεταβιβάσουν οι γονείς του δικαιώματα με γη, τι θα πρέπει να προσέξει, ώστε να  αποτελέσουν τα δικαιώματα αυτά προϋπόθεση κατανομής δικαιωμάτων το 2015, καθώς και βάση για την περαιτέρω σύγκλιση; (αν υπάρξει σύγκλιση)
Σύμφωνα με το άρθρο 24(8) του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρώτης κατανομής δικαιωμάτων ενίσχυσης, σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της εκμετάλλευσής τους ή μέρους αυτής το 2015, μπορούν με συμβόλαιο υπογεγραμμένο πριν από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων του 2015, να μεταβιβάσουν και το δικαίωμα λήψης  δικαιωμάτων ενίσχυσης σε ένα ή περισσότερους γεωργούς υπό τον όρο ότι οι αποδέκτες πληρούν τα  κριτήρια του ενεργού αγρότη. Η μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης ενίσχυσης γίνεται μόνο σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων με γη ή ζωικό κεφάλαιο. Η μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης ενίσχυσης μπορεί να γίνει και με συμπληρωματική πράξη σε ήδη υπάρχον συμβόλαιο. Για αυτό το σκοπό θα προβλεφθεί ειδικό έντυπο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Εάν συμβούν τα προηγούμενα τότε και μόνο τότε θα έχει ο νεοεισερχόμενος τα δικαιώματα αυτά ως βάση σύγκλισης.

- Σε περίπτωση ενός ζευγαριού ή πατέρα γιου, που θελήσουν το 2014 να συμπτύξουν τις εκμεταλλεύσεις τους μεταβιβάζοντας και τα δικαιώματα χωρίς γη ο ένας των συζύγων στον άλλο ή ο πατέρας στον γιο. Θα υπάρξει πρόβλημα στην κατανομή των δικαιωμάτων το 2015 γι’ αυτόν που πήρε τα δικαιώματα, επειδή θα παρουσιάσει μια μεγάλη ίσως αύξηση των δηλούμενων εκτάσεων το 2015 σε σχέση με το 2013;
 Η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης βασίζεται κατά γενικό κανόνα στον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων, τα οποία διαθέτουν οι γεωργοί κατά το 1ο έτος εφαρμογής του καθεστώτος. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 24 αναφέρονται στη δυνατότητα του κράτους μέλους, κατά την 1η χορήγηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, να εφαρμόσουν ορισμένους περιορισμούς για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων  σε περίπτωση που η τυχόν αύξηση της επιλέξιμης έκτασης σε επίπεδο κράτους μέλους αμβλύνει δυσανάλογα το ποσό των ανά εκτάριο άμεσων ενισχύσεων, επηρεάζοντας έτσι τη διαδικασία εσωτερικής σύγκλισης. 
Σε περίπτωση εφαρμογής των παραγράφων (4) και (5) του άρθρου 24 του καν. 1307/2013, θα χορηγηθεί μειωμένος αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης .

- Θα συνδεθεί η βασική ενίσχυση  που θα στηρίζεται στο βοσκότοπο με ένα όριο πυκνότητας βόσκησης; - δεδομένου ότι υπάρχει σχετικά μεγάλη απόκλιση  αντιστοιχίας  βοσκοτόπου προς ζωικό κεφάλαιο, από χωριό σε χωριό (Τοπική Κοινότητα) στα πλαίσια του οποίου γίνεται και η κατανομή του βοσκότοπου από τους Δήμους-  ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση, να αποφεύγεται η στρέβλωση της αγοράς και του ανταγωνισμού, και να μην υπάρξει  μια ανατίμηση των ενοικίων των  βοσκοτόπων; 
Αυτός είναι ο στόχος μας προκειμένου να υπάρξει δίκαιη κατανομή ενισχύσεων. Θα πρέπει όμως να γίνει σε πανελλαδικό επίπεδο. Για παράδειγμα, θα πρέπει η ενοικίαση του βοσκότοπου να γίνεται με πυκνότητα βόσκησης 1,5ΜΜΖ ανα εκτάριο για όλους, ώστε όλοι να πάρουν τα ίδια δικαιώματα για τις ίδιες ζωικές μονάδες. 

- Οι αγελαδοτρόφοι γαλακτοπαραγωγής που παίρνουν την ενίσχυση, με βάση την  ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος, σαν ενίσχυση ειδικών δικαιωμάτων, μιας και το 2007   στερούταν εκτάσεων (αρόσιμης γης ή βοσκότοπων), όπως και αγελαδοτρόφοι που το 2007 δήλωσαν μικρό αριθμό εκτάσεων, οπότε  η παραπάνω ενίσχυση δημιούργησε λίγα εκτατικά δικαιώματα μεγάλης μοναδιαίας αξίας, θα έχουν κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, ώστε να στηριχθεί ο κλάδος; /Δεδομένου επίσης ότι στερούνται ή δεν κάνουν χρήση βοσκότοπου;
Οι κτηνοτρόφοι χωρίς βοσκότοπους που είχαν ειδικά δικαιώματα , θα πρέπει να πάρουν συνδεδεμένη ενίσχυση, ανά ΜΜΖ.   

- Οι παχυντές μοσχαριών που κατά κανόνα  δεν κάνουν χρήση βοσκοτόπων θα τύχουν κάποιας συνδεδεμένης ενίσχυσης; 
Όπως ανέφερα και στην προηγούμενη ερώτηση, οι κτηνοτρόφοι χωρίς βοσκότοπους που είχαν ειδικά δικαιώματα, θα πρέπει να πάρουν συνδεδεμένη ενίσχυση, ανά ΜΜΖ.   

- Θα υπάρξει όριο απόστασης από την κτηνοτροφική μονάδα, ώστε ο δηλούμενος βοσκότοπος να θεωρείται επιλέξιμος;
 Λογική και προχωρημένη ερώτηση. Όπως γνωρίζετε οι βοσκότοποι δεν είναι δυνατό να μετακινηθούν. Η ερώτηση λοιπόν είναι εάν οι κτηνοτρόφοι είναι διατεθειμένοι να μετακινούνται μαζί με τα ζώα τους, προκειμένου να λαμβάνουν τις ενισχύσεις τους, εκμεταλλευόμενοι το βοσκότοπο.  

- Έχει ληφθεί απόφαση για το σχέδιο περιφερειοποίησης της χώρας;
 Όχι ακόμα. Έχει γίνει ενδελεχής τεχνική επεξεργασία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου η οποία και συνεχίζεται βάση και νέων στοιχείων που λαμβάνονται σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά δεν υπάρχει ακόμα απόφαση της πολιτικής ηγεσίας. Το επικρατέστερο σενάριο όμως είναι ο διαχωρισμός σε περιφέρειες με αγρονομικά κριτήρια, π.χ. γεωργικές εκτάσεις και βοσκότοποι.
Με αυτό το διαχωρισμό μπορούμε να προσεγγίσουμε την διαφορά των αξιών της γης καθώς και άλλων παραμέτρων που διαφοροποιούν τα μοντέλα παραγωγής της χώρας. 

- Προβατοτρόφος έχει σήμερα 400 πρόβατα και ειδικά δικαιώματα συνολικής αξίας 9000ευρώ.  Το 2014 μεταβιβάζει στο γιο του τα 200 πρόβατα και  ο ίδιος θα δηλώσει 200 πρόβατα και 25 εκτάρια βοσκότοπο. Το 2015 αν δηλώσει 25 εκτ.  βοσκότοπο και 200 πρόβατα θα του δοθούν νέα δικαιώματα 25 εκταρίων και θα τύχει σύγκλισης ως προς το ποσό των 9000ευρώ που είχε το 2014;  
Το αρχικό ποσό της αξίας δικαιωμάτων για σύγκλιση θα εξαρτηθεί από το μοντέλο που θα αποφασιστεί. Αν εφαρμοστεί η πλήρης σύγκλιση, τότε το αρχικό ποσό θα είναι μικρότερο από το ποσό του 2014 λόγω των προσαρμογών του δημοσιονομικού φακέλου και της νέας αρχιτεκτονικής των ενισχύσεων. Δηλαδή η αρχική αξία θα είναι μειωμένη κατά περίπου 20%, εάν η Ελλάδα είναι μια περιφέρεια. 
Αν όμως γίνουν δυο περιφέρειες, η αρχική αξία θα εξαρτηθεί και από την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των περιφερειών. Για παράδειγμα εάν έχουμε μια περιφέρεια βοσκότοπων και μια γεωργική, και κατανεμηθούν περισσότερα κονδύλια στην περιφέρεια των βοσκότοπων, τότε οι κτηνοτρόφοι θα έχουν μικρότερη απώλεια ή ακόμα και κέρδος.  


- Προβατοτρόφος έχει σήμερα 400 πρόβατα και εκτατικά  δικαιώματα 5 εκταρίων συνολικής αξίας 10.000ευρώ . Το 2013 δήλωσε 400 πρόβατα, 5 εκτάρια καλλιέργειες και 50 εκτ. Βοσκότοπο.  Το 2014 μεταβιβάζει στο γιο του τα 200 πρόβατα και  ο ίδιος θα δηλώσει 200 πρόβατα, 5 εκτάρια καλλιέργειες και 25 εκτάρια  βοσκότοπο. Το 2015 αν δηλώσει 5 εκτάρια καλλιέργειες, 25 εκτάρια  βοσκότοπο και 200 πρόβατα θα του δοθούν νέα δικαιώματα 30 εκταρίων και θα τύχει σύγκλισης (αν υπάρξει σύγκλιση) ως προς το ποσό των 10.000ευρώ που είχε το 2014;
Η κατανομή των δικαιωμάτων για ζώα ή βοσκότοπο το 2015 θα γίνει με βάση την πυκνότητα βόσκησης. Έτσι αν τυχόν ο γεωργός πάρει όντως 25 εκτάρια βοσκότοπου, τότε θα πάρει και 25+5=30 δικαιώματα. Η σύγκλιση του όμως θα βασίζεται στη μοναδιαία αξία δικαιώματος. Δηλαδή εάν ξεκινούσε τη σύγκλιση με 10000/55δικαιώμτα = 181,8, τώρα θα ξεκινήσει με 181,8*30 δικαιώματα= 5454,5ευρώ

- Το βαμβάκι διατηρεί τη συνδεδεμένη ενίσχυση;
Ναι, η συνδεδεμένη ενίσχυση του βαμβακιού παραμένει όπως ήταν μειωμένη κατά περίπου 8%. Το κονδύλιο του βαμβακιού δεν περιλαμβάνεται στο πλαφόν των συνδεδεμένων ενισχύσεων διότι αποτελεί ειδικό καθεστώς. 

- Τέλος κ. Μελά, τι ευχές θα θέλατε να στείλετε στο αναγνωστικό κοινό της «Αγροτικής έκφρασης» που εφέτος συμπλήρωσε 14 χρόνια στην ενημέρωση του αγροτικού τομέα;
Εύχομαι η ελληνική γεωργία να βρει το σθένος να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της αγοράς και να υπάρξουν συνενώσεις τέτοιες που θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, διότι το βασικότερο πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας είναι το ότι τα προϊόντα μας δεν έχουν τη θέση που τους αξίζει στην αγορά.  
Η σωστή, αντικειμενική και αξιόπιστη πληροφόρηση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των αγροτών μας προκειμένου να διαχειριστούν δημιουργικά τις ανησυχίες τους και προσανατολίσουν στην ορθή κατεύθυνση τις αναπτυξιακές δραστηριότητές τους. Αυτή η μεγάλη ευθύνη ας εξακολουθήσει, όπως τα προηγούμενα 14 έτη, να καθοδηγεί την πένα των συντακτών της «Αγροτικής έκφρασης». 
 

 

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ κ. Δημήτρη Μελά 

Ο καιρός αναλυτικά