Μειώσεις ενισχύσεων και επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ στην ατζέντα των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Μειώσεις ενισχύσεων και επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ στην ατζέντα των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Μειώσεις ενισχύσεων και επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ στην ατζέντα των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

17.07.2017 | 07:11
Πέντε σενάρια για το μέλλον του προϋπολογισμού της ΕΕ και κατ΄ επέκταση του ύψους της χρηματοδότησης των άμεσων ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, είναι στα βασικά θέματα της συνάντησης των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. που συνεδριάζουν σήμερα Δευτέρα 17 και αύριο Τρίτη 18 Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως τονίζεται από την ισπανική αντιπροσωπεία τέσσερα από τα πέντε εν λόγω σενάρια συνεπάγονται σοβαρή μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ και συγχρηματοδότηση από εθνικά κεφάλαια, και θα ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ έως το 2025, το οποίο παρουσιάζει μια σειρά επιλογών και σεναρίων όσον αφορά τη μελλοντική κατεύθυνση του προϋπολογισμού της και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί (δείτε σχετικά 11006/17  + ADD1 ).

 

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση της εσθονικής προεδρίας του Συμβουλίου των Υπουργών, σκοπός του εγγράφου είναι να τονωθεί περαιτέρω ο δημόσιος διάλογος για το πού πηγαίνει η Ένωση και τι θέλουν να επιτύχουν από κοινού οι Ευρωπαίοι, ο οποίος ξεκίνησε με τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης και πρόκειται για την τελευταία από 5 σχετικές εργασίες που μελετούν την αντανάκλασή των κατευθύνσεων της.

Το συγκεκριμένο έγγραφο αυτό θα συζητηθεί σήμερα το απόγευμα, από κοινού με τις εκθέσεις για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΑΠ, καθώς και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το μέλλον της, αλλά και τη συνάντηση των υπουργών γεωργίας της διευρυμένης ομάδας του Visegrad (Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία, στην Μπρατισλάβα στις 30 Μαΐου).

 

Τα λοιπά θέματα της συνόδου των υπουργών

 

Όπως προαναφέρθηκε, η σύνοδος του Συμβουλίου θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα 17 και αύριο Τρίτη 18 Ιουλίου  στις Βρυξέλλες, αρχίζοντας και στις δύο ημέρες στις 10.00 τοπική ώρα. Θα ασχοληθεί τόσο με θέματα γεωργίας όσο και με θέματα αλιείας και θα προεδρεύεται από τον κ. Tarmo Tamm, υπουργό αγροτικών υποθέσεων, και τον κ. Siim Kiisler, υπουργό περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Εσθονίας.


Σήμερα η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της Προεδρίας και των προτεραιοτήτων της στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο την ανακοίνωσή της σχετικά με την πορεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και τη διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2018, καθορίζοντας τα κριτήρια για τον καθορισμό του συνολικού επιτρεπόμενου αλιεύματος (TAC) το επόμενο έτος. Την παρουσίαση θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων.
 

Ακολούθως οι υπουργοί θα ενημερωθούν για θέματα όπως η μικροβιακή αντοχή, η αφρικανική πανώλη των χοίρων, η επισήμανση των τροφίμων και η διπλή ποιότητα των τροφίμων.
 

Το απόγευμα, πριν από την συζήτηση για τα θέματα της ΚΑΠ το Συμβούλιο θα προβεί σε απολογισμό της πολιτικής συμφωνίας που έχει επιτευχθεί πρόσφατα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη βιολογική γεωργία,

 

Αύριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την πορεία των γεωργικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων πάνω σε έναν κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την σήμανση των ποικιλιών οινοποιήσιμων σταφυλιών και των συνώνυμών τους.

 

Επίσης, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των διεθνών υπουργικών διασκέψεων σχετικά με τη «Γεωργία απαλλαγμένη από μεταλλαγμένα» (Βιέννη, 9-10 Μαΐου) και για τη «Βιώσιμη γεωργία ως μέλλον για τη νεολαία στην Αφρική» (Ρώμη, 2 Ιουλίου). Τέλος, στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται τα θέματα της ξηρασίας στην Πορτογαλία και την Ισπανία και η κίνηση κεφαλαίων στην αγορά γης.

 

Στέφανος Παπαπολυμέρου

papapolimerou@paseges.gr

Ο καιρός αναλυτικά