Με ξένες ύλες άνω του 10% χάνεται η στρεμματική απόδοση του βάμβακος | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Με ξένες ύλες άνω του 10% χάνεται η στρεμματική απόδοση του βάμβακος

Με ξένες ύλες άνω του 10% χάνεται η στρεμματική απόδοση του βάμβακος

16.08.2017 | 11:08
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η εν λόγω ποσότητα δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης, προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.

Τα παραπάνω επισημαίνονται , μεταξύ άλλων, σε υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2822 - 11.08.2017, με την οποία τροποποιούνται οι λεπτομέρειες χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.

 

Επιπλέον, με την εν λόγω απόφαση (αριθμ. 2537/84963) καθορίζονται και τα εξής:

-Αρμόδιος φορέας για την ανάλυση της περιεκτικότητας σε ξένες ύλες των ποσοτήτων βάμβακος που παραδίδονται στα εκκοκκιστήρια, ορίζεται το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος (Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β.) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

-Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων θα διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους καλλιέργειας.»

-Στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις θα διεξάγονται έλεγχοι (στο 10% των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων)  στο τέλος της εκκοκκιστικής περιόδου για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση.

-Κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών σήμανσης – ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος του άρθρου 6 παρ. 7 της παρούσας απόφασης.

-Καθ όλη τη διάρκεια της εκκοκκιστικής περιόδου γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β, σε ποσοστό τουλάχιστον 0,5% των παραδιδόμενων, στα εκκοκκιστήρια, παρτίδων συσπόρου βάμβακος ώστε να διαπιστωθεί η περιεκτικότητα τους σε ξένες ύλες.

 

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ B 2822 - 11.08.2017:

 

Στέφανος Παπαπολυμέρου

papapolimerou@paseges.gr

Ο καιρός αναλυτικά