Κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ στρέφονται οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, που έμειναν χωρίς δικαιώματα | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ στρέφονται οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, που έμειναν χωρίς δικαιώματα

Κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ στρέφονται οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, που έμειναν χωρίς δικαιώματα

29.01.2007 | 11:11
Tη δικαίωση των ενστάσεων για τα δικαιώματα ζητεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων νομού Ηρακλείου, με σχετική επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και τον Εποπτευόμενο Φορέα. Στο υπόμνημα γίνεται λόγος για «ομηρία των παραγωγών που δεν ευθύνονται για τις υπερβάσεις ή τα διπλοδηλωμένα σε γεωγραφικές ενότητες».
Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος νομού Ηρακλείου, δυσλειτουργίες εμφανίζονται στα κατωτέρω σημεία: 1. Κατά την ιστορική περίοδο 2000 – 2001 – 2002 και συγκεκριμένα στην περίπτωση όπου παραγωγοί αιγοπροβατοτρόφοι απέκτησαν επιπλέον δικαιώματα την τελευταία χρονιά της τριετίας από μεταβιβάσεις ή το εθνικό απόθεμα, αυτά έπρεπε λογικά να υπολογίζονται προσθετικά και όχι διαιρετικά με τη μέθοδο του μέσου όρου της τριετίας 2. Στις περιπτώσεις που υπάρχει πρώτη εγκατάσταση μετά το 2000 με αναφορά επιδότησης μόνο για τις δύο τελευταίες χρονιές 2001 – 2002 ή μόνο για την τελευταία του 2002, η πρόβλεψη του μέσου όρου έγινε δια του τρία 3. Για τους νέους κτηνοτρόφους που ζήτησαν πρώτη φορά όριο κατά το 2003 – 2004 ή το 2005 και πήραν ένα μέρος στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους, έρχεται σήμερα το σύστημα να τους βγάλει εντελώς έξω. Συνολικά για όλες τις κατηγορίες έπρεπε βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας να γίνει παράλληλα με την ενεργοποίηση και ένσταση (αίτηση επαλήθευσης ή αίτηση τροποποίησης ή εξαίρεση μιας ή δύο περιόδων λόγω πρώτης εγκατάστασης) 4. Ακόμη, εξαιτίας των ασαφειών του συστήματος συνέβησαν και άλλα παράδοξα, όπως για παράδειγμα να εκχωρεί πωλητής ποσοστό δικαιωμάτων του που υπολογίστηκε στην κατηγορία της ζωικής ή της φυτικής παραγωγής και μόλις τώρα να διαπιστώνεται ότι η εκχώρηση συμπεριλαμβάνει ποσοστό επί του συνόλου της επιδότησης του εκχωρητή, προφανώς λόγω του χαρακτήρα της ενιαίας ενίσχυσης.
Ο καιρός αναλυτικά