Δυνατή η μεταφορά άδειας φύτευσης οινάμπελου σε άλλο αγροτεμάχιο | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Δυνατή η μεταφορά άδειας φύτευσης οινάμπελου σε άλλο αγροτεμάχιο

Δυνατή η μεταφορά άδειας φύτευσης οινάμπελου σε άλλο αγροτεμάχιο

19.05.2017 | 07:15
Δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να μεταφέρουν την άδεια φύτευσης οινάμπελου σε άλλο αγροτεμάχιο από αυτό που αρχικά δήλωσαν, όταν διαπιστωθεί ότι το αρχικά δηλωμένο κτήμα είναι ακατάλληλο για την καλλιέργεια, σύμφωνα με εγκύκλιο σχετική με την διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει: Λαμβάνοντας υπόψη τον Εκτ. Καν 2015/561: «(8)….Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την εν λόγω συγκεκριμένη έκταση κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας. ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων…», η άδεια νέας φύτευσης μπορεί να υλοποιηθεί σε τεμάχιο άλλο διαφορετικό από το οποίο δόθηκε η άδεια, όταν η έκταση για την οποία δόθηκε η αδειοδότηση δεν είναι διαθέσιμη, όπως για περιπτώσεις:

-η επιλέξιμη έκταση αντιστοιχεί σε τεμάχια που παίρνουν μέρος σε αναδασμό και δεν είχε οριστικοποιηθεί η διαδικασία απόδοσης τίτλων ως την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης από τον αιτούντα παραγωγό.

-απαλλοτρίωσης

-για το επιλέξιμο τεμάχιο έχουν τροποποιηθεί ή διαπιστώνονται παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του και το καθιστούν ακατάλληλο για την καλλιέργεια της οινοποιήσιμης αμπέλου.

-περιπτώσεις κατά τις οποίες αδειοδοτήθηκε μέρος της έκτασης τεμαχίων παραγωγού και όχι η συνολική τους έκταση. Σε αυτή την περίπτωση και προς αποφυγή πολυτεμαχισμού και κατακερματισμού της εκμετάλλευσης δύναται η φύτευση σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια τα οποία είναι ανάλογης έκτασης με αυτή που αδειοδοτήθηκε.


Για όλες τις περιπτώσεις αλλαγής αγροτεμαχίων, τα νέα τεμάχια πρέπει να πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις που ίσχυαν για τα επιλέξιμα τεμάχια αδειοδότησης (έκταση, υψόμετρο, βιολογική καλλιέργεια κ.α.).

Περιπτώσεις υλοποίησης της αδειοδότησης (μεταβίβαση άδειας) από διαφορετικό παραγωγό είναι δυνατή σε περιπτώσεις που συνδέονται με το μεταβιβαζόμενο τεμάχιο στο πλαίσιο διαχείρισης εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων φυσικών ή άλλων προσώπων, για κληρονομικούς λόγους, εφόσον η μεταβίβαση τεμαχίου και άδειας διενεργείται εντός του διαστήματος υποχρέωσης φύτευσης - τριών ετών από την ημερομηνία χορήγησής της αδείας.

Για περισσότερα δείτε εδώ την εγκύκλιο:

Ο καιρός αναλυτικά