Πρωτοβουλίες | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή

Πρωτοβουλίες

Σκακιέρα

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετέχει και συστήνει νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μαζί με άλλους συνεταιριστικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς οργανισμούς, ειδικευμένους φορείς συμβουλευτικού, αναπτυξιακού ή και επιχειρηματικού χαρακτήρα, αποβλέποντας στην υποστήριξη και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των μελών της, αλλά και για την υλοποίηση και διαχείριση συγκεκριμένων στόχων και δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί στην έδρα της το Ινστιτούτο Αγροτικής Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ), ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται σε ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, μελετών και συμβουλών.

Πρόσφατα συνέστησε τη Συνεταιριστική Ανώνυμη Εταιρεία παρέμβασης Γεωργικών Εφοδίων (AGRΩ Α.Ε.), που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην προμήθεια και στη διάθεση εφοδίων (λιπάσματα, φάρμακα, ζωοτροφές).

Μετέχει στην ανώνυμη εταιρεία Συνεταιριστικές Επενδύσεις (ΣΥΝΕΠ Α.Ε.) που έχει ως κύριο στόχο την απόκτηση μετοχών σε επιχειρήσεις συνεταιριστικού μετοχικού ενδιαφέροντος, οι οποίες ασχολούνται με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Συμμετέχει, μέσω της ΣΥΝΕΠ Α.Ε., σε εταιρεία λιανικής πώλησης τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με την επωνυμία «το Παντοπωλείον της Μεσογειακής Διατροφής», που λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας και σε εταιρεία διαχείρισης τροφίμων συνεταιριστικής παραγωγής (Super Market ΕΠΕ) που εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται για τη διάθεσή τους στη λιανική αγορά.

Προγραμματίζεται επίσης η ίδρυση από την ΠΑΣΕΓΕΣ φορέα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ενώ αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για την παροχή γεωργικών συμβουλών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Ο καιρός αναλυτικά